Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

Daňové poradenství

Našim klientům nabízíme komplexní daňové poradenství s cílem dosáhnout maximální daňové účinnosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a to i v mezinárodním měřítku (s využitím sítě spolupracujících firem v rámci Moore Global). 

Vedle standardních činností, kam patří např. řešení daní z příjmu právnických a fyzických osob a daní z přidané hodnoty, zabezpečujeme např. majetkové plánování, optimalizujeme daňové strukturování transakcí nebo plánování mezd a odměňování.