Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky souhlasíte s Ochranou osobních údajů.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Daňová problematika je nevyhnutelným prvkem každé obchodní činnosti, a to ve všech oblastech podnikání. Současná rozhodnutí managementu společnosti mohou ovlivnit její daňová zatížení v budoucnu. Proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. 

Dnešní doba s sebou přinesla mnohé změny, a jednou z nich je i nový pohled na vedení účetnictví, kdy mnohé společnosti přecházejí z interního zpracování do outsourcingu. Skupina Moore Czech Republic poskytuje komplexní služby související s vedením účetnictví a mzdového účetnictví, přípravou statutární účetní závěrky, pravidelných reportů, ale také s dalšími administrativními nároky, které jsou na společnost kladeny.